Study with us

Previous positions

Forskningsassistent – ansøgningsfrist 20. november 2019.

Practical training (praktik) as part of the postgraduate degree in Psychology at Department of Psychology, University of Copenhagen. For more information, see here.


Research year student (forskningsårsstuderende)
as part of a degree in Medicine at the Medical and Health Sciences, University of Copenhagen. For more information see here.

Description in Danish:

Du vil få dit eget mindre projekt eventuelt i samarbejde med en ph.d.-studerende, og dette kan eventuelt resultere i en publikation. Du vil indgå i et dynamisk forskningsmiljø i NEAD gruppen og Affektiv Forskningsenhed på Psykiatrisk Center København, Righospitalet. Dit arbejde vil involvere rekruttering af patienter og raske kontrolpersoner til det studie, du bliver tilknyttet, neuropsykologisk testning, assistance ved funktionelle MR-skanninger, kliniske ratings af depressions- og manisymptomer samt statistisk databehandling og sammenskrivning af resultaterne til en videnskabelige artikel.

Hvis du er psykologistuderende og interesseret i et praktikophold i NEAD gruppen, send en kort ansøgning inklusiv karakterudskrifter til: Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak (kamilla.woznica.miskowiak@regionh.dk)

Hvis du er medicinstuderende og interesseret i at tage et forskningsår, send en kort ansøgning inklusiv karakterudskrifter til: Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak (kamilla.woznica.miskowiak@regionh.dk) og Professor, dr.med., overlæge Lars Vedel Kessing (Lars.Vedel.Kessing@regionh.dk)