Deltag i vores forskning

Forskningsprojekter i NEAD Centre finder sted på:

Psykiatrisk Center København, Frederiksberg
Hovedvejen 17, 1. sal

2000 Frederiksberg

Klik på adressen for at se lokationen i Google maps.

Læs mere om vores aktuelle forskningsprojekter nedenfor

Kunstig højdetræning til forbedring af hjernens regenerative processer og kognitive funktioner (ALTIBRAIN)

Hvem henvender undersøgelsen sig til?
Undersøgelsen henvender sig til raske personer samt til personer med bipolar lidelse (depression og mani) eller depression, som oplever hukommelses- og koncentrationsbesvær (“kognitive vanskeligheder”) i hverdagen.

Hvad er formålet med undersøgelsen?
Mange mennesker vil på et tidspunkt i livet opleve kognitive vanskeligheder, såsom hukommelses- og koncentrationsbesvær, enten som følge af psykisk eller neurologisk lidelse (herunder demens), arbejdsrelateret stress, aldring eller COVID-19. Men på nuværende tidspunkt findes der ingen behandling med langvarig og solid effekt. Hukommelses- og koncentrationsbesvær kan give store udfordringer i hverdagen såsom besvær med at gennemføre uddannelse, overkomme arbejdsmæssige krav eller at indgå i sociale sammenhænge. Det er derfor vigtigt at udvikle effektive behandlingstilbud til mennesker med kognitive vanskeligheder.

Undersøgelser af både mennesker og dyr har vist gavnlig effekt på genvinding af bevægelsesevnen efter rygradsskade ved inhalering af ‘tynd luft’, dvs. luft med moderat reduceret iltindhold fra 21% (som ved havets overflade) til 9-16% (svarende til 2100-6700 meters højde). Man har også vist gavnlig effekt på kognition af reduktion af iltniveauet i kombination med fysisk træning hos ældre personer og hos mennesker med Alzheimers sygdom.

Formålet med dette projekt er derfor at undersøge, om ‘tynd luft’ kombineret med kognitiv træning på en iPad kan forbedre kognitive funktioner hos raske personer og personer med bipolar lidelse eller depression og kognitive vanskeligheder. Vi vil også undersøge det hjernemæssige grundlag for sådanne kognitive forbedringer med brug af hjerneskanninger. Undersøgelsens resultater kan give os indsigt i nogle vigtige processer, der understøtter hjernens regenerative egenskaber og kognitive funktioner. Dette kan få betydning for den fremtidige behandling for kognitive vanskeligheder.

Hvad indebærer deltagelse i undersøgelsen?
I undersøgelsen modtager man 1 af 2 slags kognitiv træning i et lokale med 1 af 2 iltindhold i luften (21% svarende til iltniveauet ved havets overflade eller 12% svarende til 4400 meters højde). Disse behandlinger vil foregå 3,5 timer dagligt, 6 dage om ugen i 3 uger. Du vil modtage behandlingen sammen med 2-3 andre personer, hvor I sidder ved hver jeres skrivebord og laver kognitiv træning på en iPad.

Før undersøgelsens begyndelse skal man lave nogle opgaver om hukommelse og koncentration, udfylde spørgeskemaer og få lavet en funktionel MR-skanning af hjernen. Nogle af undersøgelsens deltagere skal også have lavet en PET-skanning. Du skal også have taget blodprøver nogle gange undervejs i undersøgelsen.

Hvor finder undersøgelsen sted?
Undersøgelsen gennemføres på Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Kan jeg være med?
Du kan deltage, hvis du taler flydende dansk, er ikke-ryger, er fysisk rask (ikke har neurologisk lidelse, hjertekarsygdom, diabetes, har haft blodprop osv.) og enten a) er mellem 18-35 år og ikke har nuværende eller tidligere psykisk lidelse eller b) er mellem 18-65 år, har bipolar lidelse eller depression og har kognitive vanskeligheder.

 

Læs dette dokument for mere information:

Skriftlig deltagerinformation (patienter) 230224.pdf

Skriftlig deltagerinformation (raske forsøgspersoner) 230224.pdf

 

Ved ønsket deltagelse kontaktes:​

Viktoria Damgaard
viktoria.damgaard.01@regionh.dk

 

Johanna Mariegaard
johanna.mariegaard@regionh.dk

 

Kamilla Miskowiak
Professor
kamilla.miskowiak@regionh.dk

Prenatal Affective Cognitive Training to reduce postpartum depression risk (PACT)

Hvem kan ​​deltage?
Gravide kvinder, som taler og forstår flydende dansk.​

Formål med fors​​øget
Dette forsøg har til formål at undersøge om en psykologisk behandling kan forebygge fødselsdepression og øge velvære hos gravide med risikofaktorer for at udvikle fødselsdepression. Behandlingen består af computer- og virtual reality-baserede øvelser, som er målrettet fortolkning, genkendelse og regulering af egne følelsesmæssige reaktioner på spædbørns følelsesudtryk såsom grin og gråd. Derudover undersøger vi, hvordan gravide med og uden risikofaktorer for fødselsdepression fortolker, genkender og påvirkes af babyers følelsesmæssige udtryk. Med en opfølgning seks måneder efter fødslen vil vi desuden undersøge om behandlingen har indflydelse på mor-barn samspil målt både adfærdsmæssigt og som synkron hjerneaktivitet hos mor og barn under samspil.

Plan for f​orsøget
Undersøgelsen foregår i andet eller tredje trimester af graviditeten. Undersøgelsen er et lodtrækningsforsøg, hvor gravide med risikofaktorer for fødselsdepression ved lodtrækning tilfældigt fordeles i to grupper, hvor den ene modtager den aktive psykologiske behandling i graviditeten og den anden modtager vanlig behandling, dvs. sædvanlige besøg hos jordemoder og/eller læge samt fødselsforberedelse. Derudover inkluderes en tredje gruppe af gravide uden risikofaktorer for fødselsdepression.

Alle tre grupper gennemgår først en såkaldt baseline undersøgelse, hvor vi screener for risikofaktorer for fødselsdepression og gennemgår en undersøgelse af fortolkning, genkendelse og følelsesmæssig reaktion på babyers følelsesmæssige udtryk. Her vil vi også tage en hårprøve (vi klipper en lille tot hår af fra hovedbunden i nakken), som skal bruges til at måle på stresshormonet kortisol. Umiddelbart efter baseline undersøgelsen informeres du om, hvilken gruppe du kan deltage i, enten: 1) gravide med risikofaktorer for fødselsdepression, som tilfældigt er udvalgt til at få den aktive forebyggende behandling, 2) gravide med risikofaktorer for fødselsdepression, som tilfældigt er udvalgt til ikke at få behandlingen, eller 3) gravide uden risikofaktorer for fødsels-depression.

Gravide med risikofaktorer for fødselsdepression
Alle gravide med risikofaktorer for fødselsdepression gennemgår baseline og opfølgningsundersøgelser (uge 2 og 4 efter baseline), som varer 1-1,5 timer og indebærer et kort interview, nogle computer- og virtual reality baserede opgaver samt udfyldelse af nogle spørgeskemaer. Den forskningsassistent, som gennemfører opgaverne med dig ved opfølgningsundersøgelser ved ikke, om du modtager behandlingen eller ej.

De gravide, som får den aktive behandling, modtager seks behandlingssessioner af 1-1½ times varighed foregår i løbet af ca. 10-14 dage. Man modtager to ekstra behandlingssessioner i uge fire og otte efter behandlingsstart – medmindre man når at føde inden. Behandlingssessionerne består af en række øvelser på computer og i virtual reality med billeder og videoer af spædbørn.

Efter fødslen vil du i E-boks modtage et kort spørgeskema omkring fødslen, dit barns helbred, og hvordan du oplevede det. Én gang om ugen de første seks uger vil du også i E-boks modtage et link til korte spørgeskemaer omkring dit humør og velbefindende. Ca. seks måneder efter fødslen vil vi have samtale om, hvordan du har haft det i tiden efter fødslen. Vi vil også tage en hårprøve igen og vi vil lave en kort videooptagelse af dig og dit barn, som vil blive brugt til at undersøge forskellige måder at være sammen med sit barn på. Du og dit barn vil også blive fulgt op med en hjerneskanning, en såkaldt functional near infrared spectroscopy (fNIRS) skanning, som parallelt måler synkroni i jeres hjerneaktivitet, mens i er sammen. Med denne opfølgning seks måneder efter fødslen vil vi undersøge om behandlingen har indflydelse på mor-barn samspil målt både adfærdsmæssigt og som synkron hjerneaktivitet hos mor og barn under samspil.

Hele undersøgelsesperioden løber således fra andet eller tredje trimester af graviditeten og indtil seks måneder efter fødslen. Efter forsøgets afslutning kan du få information om undersøgelsens endelige resultater, hvis du ønsker det. ​

Læs dette dokument for mere information:

​ ​Deltagerinformation PACT version 4 dec 2022.pdf

 

Hvis du er interesseret i at deltage kan du kontakte:

Anne Juul Bjertrup
anne.juul.bjertrup@regionh.dk

 

Kamilla Miskowiak
kamilla.miskowiak@regionh.dk

Kognitiv træning i virtual reality (CAVIR)

Hvem henvender undersøgelsen sig til?
Undersøgelsen henvender sig til personer, som har haft depression, har bipolar sygdom (depression og mani) eller en psykospektrum sygdom (f.eks. skizofreni eller skizotypi) og som har kognitive problemer i hverdagen, f.eks. hukommelses- eller planlægningsbesvær.

Hvad er formå​​let med undersøgelsen?
Mange mennesker med depression, bipolar lidelse eller psykosespektrum sygdom oplever at have kognitive vanskeligheder, såsom hukommelses-, koncentrations- og planlægningsbesvær. Dette kan føre til udfordringer i dagligdagen, f.eks. med at udføre huslige pligter, at indgå i sociale relationer eller at overkomme krav på arbejdspladsen. De kognitive vanskeligheder kan derfor føre til stress, undgåelse af krævende opgaver samt forringet livskvalitet.

Vi ønsker med dette projekt at undersøge, om en ny behandling med kognitiv træning i virtual reality kan forbedre de kognitive funktioner i dagligdagen. Tidligere studier peger nemlig på, at virtual reality kan være en både sjov og effektiv platform til træning af ens kognitive evner. Behandlingsformen er virtual reality baseret, hvilket betyder, at man som en del af behandlingen bl.a. træner sine kognitive evner med et Oculus Quest virtual reality headset på mens løser spil i virtuelle miljøer (f.eks. et køkken, et supermarked eller et kontor).

Hvad indebæ​rer deltagelse i undersøgelsen?
Hvis du beslutter at deltage, vil der blive trukket lod om, hvilket af to forskellige virtual reality træningsforløb, du vil blive tildelt. Uanset hvilken af de to virtual reality træningsforløb, du får tildelt, vil du mødes med en terapeut (psykolog eller en psykologistuderende) til en træningssession én-to gange om ugen (1-2 timer) over fire uger. Begge virtual reality træningsforløb indebærer, at du gennemfører forskellige spil i virtual reality, hvor du skal bruge dine kognitive evner til at løse en række opgaver. I det ene træningsforløb vil du også gennemføre noget af træningen derhjemme mellem de ugentlige sessioner, mens træningen i det andet forløb primært vil foregå ved de ugentlige sessioner. Ved de ugentlige samtaler vil du derudover blive bedt om at give feedback på din oplevelse med virtual reality spillende.

Før man begynder behandlingen, skal man lave nogle opgaver om hukommelse og koncentration, udfylde spørgeskemaer og få lavet en funktionel MR-skanning af hjernen. Derudover gennemfører man også en kort undersøgelse med en ergoterapeut.  Efter fire ugers behandling og ved en tre måneders opfølgning gentager vi disse undersøgelser

Hvor finde​​r undersøgelsen sted?
De indledende samtaler finder sted på Psykiatrisk Center København, Frederiksberg hospital, mens selve behandlingen gennemføres på Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Kan jeg væ​re med?
Du kan deltage, hvis du taler flydende dansk, er fysisk rask (ikke har neurologisk lidelse, hjertekarsygdom, diabetes, har haft blodprop osv.), er mellem 18-55 år, har haft depression, har bipolar lidelse eller en psykosespektrum lidelse og oplever at have mærkbare kognitive vanskeligheder i hverdagen.

Læs dette dokument for mere in​formation:
​​​​​CAVIR SkriftligDeltagerinformation_patienter.pdf

 

Hvis du er interesseret i at deltage kan du kontakte:

​​

​​Andreas Elleby Jespersen
andreas.elleby.jespersen@regionh.dk

Kamilla Miskowiak
kamilla.miskowiak@regionh.dk